rynek pierwotny

Nowe nieruchomości od developera w jednym miejscu

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OD DEWELOPERA:
Nowe mieszkania i domy od Developera
Oferują Państwu możliwość porównania i zakupu za moim pośrednictwem nowego mieszkania od Developera.
Obsługuje Klientów w całej Polsce i dlatego też posiadam w ofercie do 90% inwestycji w całej Polsce
Charakterystyka oferty ogólnej:
- kupno mieszkania za moim pośrednictwem nie podnosi ceny za m2 mieszkania
- nie pobieram opłaty za pośrednictwo sprzedaży za nowe mieszkania i domy od Developera
- brak opłaty za pośrednictwo ze strony kupującego
- wybieram najlepsze oferty z inwestycji spełniające parametry nieruchomości zgodnie z Państwa wymogami
- uczestniczę przy podpisaniu umowy z developerem oraz pomagam przy kruczkach prawnych w umowach
- pomagam w uzyskaniu finansowania na zakup mieszkania - pośredniczę przy kredycie
- pomagam w gromadzeniu dokumentów potrzebnych do kredytu
- kontroluje i procesuje wnioski w bankach
- organizuje notariusza przy podpisaniu aktu
- zawsze służę pomocą telefoniczną do etapu wypłaty pożyczki i odbioru kluczy.
Opis planu współpracy i działań:
Spotkanie i analiza zdolności otrzymania kredytu =>
=> analiza potrzeb mieszkaniowych proporcjonalnych do możliwości finansowych =>
=> przygotowanie oferty nieruchomości spełniających kryteria i wymagania Klientów =>
=> podpisanie umowy z developerem i złożeniu wniosku do banku o kredyt hipoteczny =>
=> podpisanie umowy kredytowej i umówienie aktu notarialnego =>
=> przyprowadzenie aktu, wypłata środków i wydanie lokalu.
W każdym toku współpracy uczestniczę w zdarzeniach.
Prowadzę dla Państwa doradztwo i opiekę przez cały czas procesu zakupu i finansowania.
Moje wynagrodzenie otrzymuje bezpośrednio od podmiotów z którymi współpracuje i
NIE OBCIĄŻA to Państwa przy zakupie nieruchomości oraz uzyskania finansowania.
Pomagamy w uzyskaniu finansowania w każdym przypadku.

KONTAKT

mob +48 609 026 027

mob. +48 794 773 003

e-mail biuro@pozyczkipodnieruchomosc.pl

net www.pozyczkipodnieruchomosc.pl

house&credit Piotr Tański

84-200 Wejherowo

ul. Jaśminowa 8

NIP 588 222 92 90

poń - piątek 9.00 - 20.00

sob 10.00 - 15.00

 

pozabankowe pożyczki pod nieruchomość

pożyczki hipoteczne bez BIK

pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

leasing zwrotny nieruchomości

skup nieruchomości

obrót nowymi nieruchomościami

rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest house&credit Piotr Tański, NIP 588 222 92 90, 84-200 Wejherowo, ul. Jaśminowa 8,
• Dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, a podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO. W przypadku gdy umowa została zrealizowana, a nie upłynął okres przedawnienia i przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Gdy dane są przetwarzane w celu spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku przechowywania dokumentów na podstawie odrębnych przepisów podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, brak podania danych uniemożliwi realizację umowy.
• Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu.
• Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
• Dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
• Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp odbiorcy, podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie, hostingodawcy, fundusze pożyczkowe, firmy pożyczkowe.
• Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO