pozabankowe finansowanie firm 

Zajmujemy się finansowaniem pozabankowym działalności jednoosobowych oraz spółek pod zabezpieczenie hipoteczne. W ofercie naszej firmy zajdziecie Państwo produkty finansowe jakie jak pożyczki pod zastaw nieruchomości, pożyczki hipoteczne bez BIK i KRD jak również ZUS i US, leasingu zwrotnego nieruchomości, zakupu na fakturę VAT z najmem. Specjalizujemy się w finansowaniu hipotecznym już od 12 lat i staramy się być profesjonalistami w swojej branży. Zabezpieczeniem transakcji jest hipoteka ustanowiona w dziale 4 księgi wieczystej, przewłaszczenie na zabezpieczenie czyli dział 2 księgi wieczystej, umowa kupna na fakturę VAT z najmem i odkupem. Pożyczki pozabankowe pod zastaw nieruchomości charakteryzują się tym, że bazy dłużników nie są powodem odmowy finansowania. Spłacamy długi firmowe takie jak nieopłacone faktury, kredyty, pożyczki, ZUS, US, leasingi i inne zobowiązania przeterminowane. Poniżej rozpisaliśmy poszczególne produkty finansowe finansowanie prywatnego i pozabankowego pod nieruchomość. 

leasing zwrotny nieruchomości


Leasing zwrotny nieruchomości to finansowanie, które ma zastosowanie w przypadku potrzeby rozłożenia na dłuższy czas długu. Okres spłaty leasingu nieruchomości to maksymalnie 10 lat. Leasing te jest udzielany bez bazy BIK i KRD. Przy tym finansowaniu następuje przeniesienie własności na firmę finansującą na czas trwania finansowania. Leasing może być udzielony w tylko wybranych dużych miastach i lokalizacjach ekonomicznie strategicznych. Leasingobiorca otrzymuje co miesiąc fakturę, cały koszt leasingu może wliczyć w koszt prowadzonej działalności gospodarczej. Przy leasingu nieruchomości bez BIK, KRD, ZUS i US możemy płacić ratę tylko odsetkową, wtedy mamy wykup nieruchomości na koniec umowy, pełną ratę kapitałowo - odsetkową, gdzie wykup jest ostatnią ratą. Mamy również możliwość regulacji raty odsetkowej. Im większa rata odsetkowa, tym spłacamy nie tylko odsetki ale i część kapitału co na koniec harmonogramu spłat daje nam mniejszy wykup.

Pożyczki hipoteczne dla firm bez ZUS i US, BIK i KRD


Pożyczki hipoteczne bez BIK, to finansowanie dla osób nie mogących otrzymać finansowania w banku w tej chwili. Hipoteki dla firm mogą być udzielone bez BIK i KRD na spłatę zaległości w ZUS i US, niezapłaconych faktur i leasingów oraz na inwestycje. Pożyczka ta może być przeznaczona również na inwestycje, jak i bieżące potrzeby firmy. Finansowanie jest udzielane na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejny rok lub w wybranych ofertach nawet na okres 10 lat. Raty jakie płacimy przy pożyczce hipoteczne firmowej bez BIK mogą być wliczone jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Raty są odsetkowe lub kapitałowo - odsetkowe. Przy racie odsetkowej spłacamy w 12 ratach odsetki ustawowe 10%, natomiast w przypadku rat kapitałowo - odsetkowych oprócz samych odsetek ustawowych spłacamy również prowizję za udzielenie finansowania. W zależności od lokalizacji nieruchomości pożyczki hipoteczne dla firm są udzielane od roku czasu do 10 lat.

pozabankowe pożyczki pod zastaw nieruchomości

Pożyczki z ofertą podobną jak pożyczki hipoteczne bez BIK i KRD, jak również bez ZUS i US, ale dodatkowo możemy spłacać komornika. Zabezpieczeniem może być hipoteka czyli dział 4 księgi wieczystej, jak również przy większych i bardziej skomplikowanych sytuacjach przewłaszczenie na zabezpieczenie czyli na dział 2 księgi wieczystej. Pożyczki pozabankowe pod zastaw nieruchomości mogą tak jak hipoteczne firmowe być udzielone na bieżące potrzeby firmy, spłatę długów firmowych, inwestycje w firmie. Koszy pożyczki mogą być wliczone w koszt prowadzenia firmy. Okres spłaty pożyczki pod zastaw nieruchomości to 1 rok z możliwością przedłużenia lub w wyjątkowych okolicznościach do 10 lat. Raty mamy odsetkowe i kapitałowo - odsetkowe.

poza bankowe finansowanie pod zastaw nieruchomości dla firm, w skrócie

Pożyczki hipoteczne bez BIK dla firm
Pożyczki hipoteczne bez BIK, KRD, ZUS i US dla firm
Pożyczki oddłużeniowe i inwestycyjne dla firm pod hipotekę
Pożyczki pod zastaw nieruchomości dla firm
Pozabankowe pod zastaw nieruchomości dla firm
Firmowe hipoteki bez BIK
Pożyczki oddłużeniowe dla firm
Pozabankowe hipoteki dla firm
Pozabankowe finansowanie firm
Leasing zwrotny nieruchomości bez BIK
Pożyczki firmowe pod nieruchomość

bezpieczeństwo transakcji

Naszą domeną jest bezpieczeństwo transakcji, postępowanie zgodnie z prawem polskim, działania w sposób uczciwy i nieszkodzący Klientowi. Klient zawsze otrzymuje pełną rozpiskę kosztów, opis oferty, niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy oraz samą umowę jaką będzie podpisywał w kancelarii notarialnej na tyle wcześniej aby mógł się dokładnie zapoznać z warunkami i zapisani umowy pożyczki pod nieruchomość czy leasingi zwrotnego nieruchomości.

szybkość działania

Decyzje są podejmowane w bardzo szybki odstępie czasu. Warunkiem na wydanie decyzji na pożyczkę hipoteczną dla firm bez BIK, pożyczkę pozabankową pod zastaw nieruchomości czy leasing zwrotny nieruchomości jest sprawne przekazanie informacji o zabezpieczeniu, sytuacji pożyczkobiorcy. Do analizy i podjęcia decyzji potrzebujemy wyznaczonych informacji, brak ich przedstawienia przeciąga w czasie znacząco wydanie decyzji wstępnej do finansowania pozabankowego.

Pożyczki pod nieruchomość bez BIK, KRD, oddłużeniowe hipoteczne pod zastaw nieruchomości na spłatę długów, komornika, windykacji i zajęć na nieruchomości. Pożyczki hipoteczne bez BIK. Oddłużeniowe pożyczki pod zastaw nieruchomości. Pożyczka hipoteczna oddłużeniowa. Pożyczki hipoteczne dla zadłużonych. Pożyczki pod zastaw mieszkania, domu i innych nieruchomości. Pożyczki oddłużeniowe bez BIK. Pożyczki hipoteczne pozabankowe. Pożyczki pozabankowe pod nieruchomość. Pożyczki hipoteczne dla firm.

Obsługujemy Klientów z całej Polski

KONTAKT

mob +48 609 026 027

mob. +48 794 773 003

e-mail biuro@pozyczkipodnieruchomosc.pl

net www.pozyczkipodnieruchomosc.pl

house&credit Piotr Tański

84-200 Wejherowo

ul. Jaśminowa 8

NIP 588 222 92 90

poń - piątek 9.00 - 20.00

sob 10.00 - 15.00

 

pozabankowe pożyczki pod nieruchomość

pożyczki hipoteczne bez BIK

pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

leasing zwrotny nieruchomości

skup nieruchomości

obrót nowymi nieruchomościami

rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest house&credit Piotr Tański, NIP 588 222 92 90, 84-200 Wejherowo, ul. Jaśminowa 8,
• Dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, a podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO. W przypadku gdy umowa została zrealizowana, a nie upłynął okres przedawnienia i przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Gdy dane są przetwarzane w celu spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku przechowywania dokumentów na podstawie odrębnych przepisów podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, brak podania danych uniemożliwi realizację umowy.
• Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu.
• Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
• Dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
• Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp odbiorcy, podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie, hostingodawcy, fundusze pożyczkowe, firmy pożyczkowe.
• Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO