Pożyczki bez BIK

Oferujemy pozabankowe pożyczki długoterminowe i którkoterminowe dla firm oraz osób mających chęć założenia i prowadzenia własnej działaności gospodarczej

Obsługujemy również spłóki prawa handlowego oraz rolników

W skrócie oferty:

pożyczki hipoteczne bez BIK

pożyczki pod nieruchomość

pożyczki pod zastaw nieruchomości

pożyczki pozabankowe pod nieruchomość

hipoteki pod zastaw domu, mieszkania, działki, lokal biurowy, budynki komercyjne

 

Dla firm

kredyt obrotowy dla firm bez BIK pod nieruchomość

kredyt gotówkowy dla firm bez BIK pod nieruchomość

kredyt dla firm bez BIK pod nieruchomość

prywatna pożyczka dla firm pod nieruchomość

pozabankowe finansowanie firm pod nieruchomość

pozabakowe pożyczki dla firm bez BIK, ZUS i US

 

pożyczka krótkoterminowa


Pożyczka z systemem rat odsetkowych i końcową ratą balonową.

Okres spłaty na rok z ewentualną możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Bez ograniczeń kwotowych, za wyjątkiem ograniczeń w wartości zabezpieczenia 

pożyczka długoterminowa


Pożyczka z ratami kapitałowow-odsetkowymi na dłuższy okres spłaty.

Okres splaty w zależności od funduszu pożyczkowego to 3, 5 a nawet 7 lat spłaty

zabezpieczenie to hipoteka

raty są równe, harmonogram spłaty na zasadzie bankowym bez raty balonowej na koniec

pożyczki hipoteczne


hipoteka pod zastaw domu, działek budowlanych i rolnych, mieszkania, lolali usługowych i budynków komercyjnych

hipoteka pozabankowa i firmowa bez BIK, KRD

hipoteki dla firm bez ZUS i US

pozabankowe pożyczki dla firm

kredyt/pozyczka obrotowa dla firm bez BIK pod hipotekę

kredyt/pozyczka gotówkowa dla firm bez BIK pod hipotekę

pożyczka na start dla firm poza bankowa pod nieruchomość bez BIK, KRD, ZUS i US

KONTAKT

mob +48 794 773 003

mob +48 664 307 407

e-mail biuro@pozyczkipodnieruchomosc.pl

net www.pozyczkipodnieruchomosc.pl

house&credit Piotr Tański

84-200 Wejherowo

ul. Jaśminowa 8

NIP 588 222 92 90

poń - piątek 9.00 - 20.00

sob 10.00 - 15.00

 

pozabankowe pożyczki pod nieruchomość

pożyczki hipoteczne bez BIK

pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

leasing zwrotny nieruchomości

skup nieruchomości

obrót nowymi nieruchomościami

rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest house&credit Piotr Tański, NIP 588 222 92 90, 84-200 Wejherowo, ul. Jaśminowa 8,
• Dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, a podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO. W przypadku gdy umowa została zrealizowana, a nie upłynął okres przedawnienia i przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Gdy dane są przetwarzane w celu spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku przechowywania dokumentów na podstawie odrębnych przepisów podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, brak podania danych uniemożliwi realizację umowy.
• Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu.
• Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
• Dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
• Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp odbiorcy, podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie, hostingodawcy, fundusze pożyczkowe, firmy pożyczkowe.
• Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO