Oto skrócona oferta finansowa, każdy Klient jest obsługiwany indywidualnie i nie jest traktowany jako "tabelka":

Pożyczka oddłużeniowa pod hipotekę, spłacamy banki, skoki, komorników, windykacje

rata kapitałowo - odsetkowa taka jak w pożyczce bankowej

okres spłaty 10 lat oferta specjalna

do 60% wartości nieruchomości

nie stosujemy przewłaszczenia, zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki, tak jak robią to banki

w przypadku zajęcia komorniczego i innych czynników stosujemy przewłaszczenie na czas trwania pożyczki

nieruchomość pozostaje Twoją własnością

oprocentowanie 10% w skali roku plus prowizja za udzielenie

bez przed wpłat

bez zaliczek

bez opłat za wniosek

szybka decyzja

uczciwie i profesjonalnie

ostatnia rata zamyka pożyczkę

oddłużamy i pomagamy wyjść na prostą

dla firm na szybką inwestycje

pożyczka nie trafia do BIK

bez BIK, KRD, BR, BIG

spłacamy INWESTORÓW

bez przewłaszczeń

bez zdolności

raty jak bankowe

na oddłużenie lub inwestycji

Oferta dla firm pożyczek hipotecznych dla firm:

- bez ZUS i US - bez PIT - bez baz BIK, KRD, BIG - szybko na dział 2 i 4 księgi wieczystej - dział 2 (przeniesienie praw własności na czas trwania pożyczki przy pozostaniu przy władaniu nieruchomości) - dział 4 (ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej - pozostajesz cały czas właścicielem nieruchomości)

ZASADA DZIAŁANIA ODDŁUŻEŃ

Otrzymujesz pożyczkę na spłatę długów

Usuwasz wpisy w BIK przez kancelarię prawną

Strasz się o kredyt w Banku

=> Przez cały okres spłaty pożyczki nieruchomość jest Twoja

=> nie wymeldowujemy

=> nie każemy się wyprowadzać

Naszym wzorem do działania są Banki podlegające pod Prawo Bankowe i od nich bierzemy przykład Proszę pamiętać: obsługujemy Klientów z całej Polski, nie pobieramy przed wpłat ani zaliczek, dla bezpieczeństwa transakcji umów pożyczki hipotecznej bez BIK współpracujemy tylko z dużymi i zaufanymi podmiotami finansowymi tak aby pożyczka pod zastaw nieruchomości i umowa jaką ona zawiera była czytelna a strona udzielająca pożyczki postępowała zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Dbamy i chronimy za równo stronę udzielającą jak i pożyczającą. Cały czas w trakcie trwania umowy jestem do dyspozycji telefonicznej, odpowiem i wytłumaczą wszelkie niezrozumiałe sytuacje

 

pożyczki hipoteczne bez bik

Pożyczki hipoteczne bez BIK są produktem finansowym zarówno dla osób fizycznych jak firm. W ofercie posiadamy pożyczkę hipoteczną poza bankową pod zastaw nieruchomości, jak i pożyczki hipoteczne bankowe. Pożyczka hipoteczna bankowa jest skierowana dla Klientów ze zdolnością kredytową lub dla tych gdzie można taką zdolność uzyskać. Honorowane są opóźnienia w BIK, jednak nie przekraczające 90 dni. Klient może mieć większe opóźnienia w BIK, ale muszą to być sprawy, które wydarzyły się kiedyś. Czas jaki upłyną od momentu kiedy zobowiązania zostały spłacone już jest dość zaszły więc bank może "przymknąć oko" na fakt, że taka sytuacja w ogóle miała miejsce. Każdy taki wniosek jest rozpatrywany indywidualnie i każdy wniosek jest rozpatrywany pojedynczo. Decyzję o zgodzie na finansowanie wydaje człowiek, nie komputer więc każdą sprawę możemy rozpatrywać i wyjaśniać na korzyść Klienta. W przypadku trudniejszych spraw, takich jak bieżąca windykacja, komornik, duże opóźnienia powyżej 90 dni na bieżących kredytach, które są w trakcie spłaty, możemy finansować pożyczkami hipotecznymi bez BIK czyli innymi słowy prywatna pożyczka hipoteczna na spłatę zadłużeń. Taka pożyczka hipoteczna oddłużeniowa nie wymaga jak w banku badania zdolności czyli jest bez zdolności kredytowej. Nie wymagane są zaświadczenia o dochodach więc jest pożyczką pod zastaw bez dochodu. Prywatna pożyczka dla zadłużonych udzielana jest na rok czasu z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Pożyczka może być przedłużana na kolejne lata, ale w związku z faktem, że jest to pożyczka oddłużeniowa to po spłacie długów proponuję refinans takiej pożyczki do banku. W momencie kiedy środki  pożyczki prywatnej pod zastaw spłacą Państwa długi można od razu przechodzić do wyczyszczenia bazy BIK. Jeśli zadłużenia nie były jeszcze tak wielkie możemy od razu przejść do transferu zobowiązania poza bankowego na zobowiązanie bankowe. Wszystko dla Klientów przygotowuje i pomagam w refinansie zobowiązań.  W przypadku pożyczki pod zastaw nieruchomości bez BIK jak i pożyczki hipotecznej bankowej nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, opłat za wniosek ani zaliczek. Naszym jedynym wynagrodzeniem za wniesioną pracę jest prowizja za pośrednictwo kredytowe pobierana pod załatwieniu sprawy. Proszę pamiętać, że wszelkie opłaty zawsze powinny być wnoszone po wypłacie pożyczki, nigdy wcześniej. Jeśli ktoś Państwa będzie namawiał na wnoszenie przed wpłat, proszę tego nie robić. To jest nie uczciwe i podnosi ryzyko, że cała próba pośrednictwa będzie oszustwem a do transakcji podpisania umowy pożyczki hipotecznej w ogóle nie dojdzie.

dokumenty


Mieszkania
Podstawowe dokumenty do decyzji wstępnej:
- zdjęcia mieszkania w środku, klatki schodowej i elewacji
- numer skięgi wieczystej
- informacje o mieszkańcach, czynszu i neruchomości

Domy
Podstawowe informacje do decyzji wstępnej:
- zdjęcia domu w środku i na zewnątrz
- nr księgi wieczystej
- informacje o nieruchomości, metrażu
- wypis z rejestru gruntów

Działki
Podstawowe informacje do decyzji wstepnej:
- nr księgo wieczystej
- wypis z rejestru gruntów
- informacje techniczne o działce, mediach

W tracie procesowania wniosku mogą pojawić inne dodatkowe dokumenty natury prawnej.

Ostateczna dokumentacja będzie przedstawiona po dokładnym przeanalizowaniu przez notariusza.


 

Podstawowymi dokumentami są:

- dokument potwierdzający prawa do własności

- dowody osobiste właścicieli nieruchomości

- pozostałe dokumenty są uzależnione od typu nieruchomości oraz formy zabezpieczenia

bezpieczeństwo


Naszym wzorem do działania są Banki podlegające pod Prawo Bankowe i od nich bierzemy przykład Nasza pożyczka pod zastaw nieruchomości jest bezpieczna. Każdy Klient ma przygotowaną propozycje planu oddłużenia. Postępowanie zgodnie z planami działania skutkuje sukcesem oddłużenia. Przed jakimikolwiek krokami podpisania umowy na pożyczki pod zastaw jest dokładna analiza Klienta. Nie mamy zasady sprzedaży produktu bez wnikliwej analizy, produktu, który mógłby zaszkodzić Klientowi. Najlepsze wyśrodkowania między korzystnymi warunkami kredytu dla Klienta a naszym optymalnym wynagrodzeniem to droga prowadząca do zadowolenia obu ze stron
To co Klientowi gwarantujemy: - Przygotowywanie oferty finansowej indywidualnie pod każdego Klienta - Każdy Klient jest obsługiwany - Wstępne szacowanie szans na otrzymanie kredytu przy pierwszym telefonie i opisie sytuacji - Podejmujemy się spraw pewnych więc jeżeli zajmujemy się Klientem finalizujemy sprawę do końca - Uczciwość i profesjonalizm to nasza domena. - Nie pobieramy opłat za złożenie wniosku do banku - Nie pobieramy opłat za dojazd do Klienta na terenie woj. Pomorskiego - Staramy się aby nasze wynagrodzenie było korzystne dla Klienta a rata pożyczki/leasingu nie wielka - Najlepsze wyśrodkowania między korzystnymi warunkami kredytu dla Klienta a naszym optymalnym wynagrodzeniem to droga prowadząca do zadowolenia obu ze stron - Dzięki optymalnemu wyliczaniu kosztów nasze oferty finansowej wypadają NAJKORZYSTNIEJ na rynku.

 

forma zabezpieczenia

 

Formą zabezpieczenia finansowania może być hipoteka na dziale 4 księgi wieczystej.Drugą firmą zabezpieczenia jest przewłaszczenie na zabezpieczenie czyli dział 2 księgi wieczystej.
Stosujemy jeszcze leasing zwrotny nieruchomości oraz zakup na fakturę VAT i wynajęcie nieruchomości komercyjnej z możliwością odsprzedaży. Wszystkie umowy powyższych zabezpieczeń zgodne z literą prawa i są udostępniane przed podpisaniem umowy u notariusza aby obie strony miały wcześniej wgląd w umowę.

 

KONTAKT

mob +48 609 026 027

mob. +48 794 773 003

e-mail biuro@pozyczkipodnieruchomosc.pl

net www.pozyczkipodnieruchomosc.pl

house&credit Piotr Tański

84-200 Wejherowo

ul. Jaśminowa 8

NIP 588 222 92 90

poń - piątek 9.00 - 20.00

sob 10.00 - 15.00

 

pozabankowe pożyczki pod nieruchomość

pożyczki hipoteczne bez BIK

pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

leasing zwrotny nieruchomości

skup nieruchomości

obrót nowymi nieruchomościami

rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest house&credit Piotr Tański, NIP 588 222 92 90, 84-200 Wejherowo, ul. Jaśminowa 8,
• Dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, a podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO. W przypadku gdy umowa została zrealizowana, a nie upłynął okres przedawnienia i przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Gdy dane są przetwarzane w celu spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku przechowywania dokumentów na podstawie odrębnych przepisów podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, brak podania danych uniemożliwi realizację umowy.
• Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu.
• Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
• Dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
• Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp odbiorcy, podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie, hostingodawcy, fundusze pożyczkowe, firmy pożyczkowe.
• Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO