leasing

      Leasing - leasing jest formą finansowania, wypożyczeniem na czas określony w umowie z możliwością wykupu, ale nie jest to obowiązkowe. Realizuje leasingi zwrotne nieruchomości, czyli obecny właściciel sprzedaje nieruchomość firmie leasingowej, ona z kolei wypożycza nieruchomość leasingowaną. Leasingobiorca płaci czynsz miesięczny i użytkuje nieruchomość. Nie zostaje wymeldowany a sama nieruchomość pozostaje w jego władaniu. Po zakończeniu leasingu leasingobiorca albo wykupuje nieruchomość za kwotę określoną w umowie leasingowej albo sprzedaje nieruchomość i różnicę kwotą wykupu a kwotę sprzedaży otrzymuje pod podpisaniu aktu zakupu przez nowych właścicieli. Środki z leasingu mogę być wykorzystane na wiele celów, także na cele oddłużeniowe. Nie trzeba prowadzić firmy, ale i dal firm ta oferta jest również skierowana. Więcej na temat leasingu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Leasing#Leasing_zwrotny

hipoteka


Hipoteka - hipoteka jest zabezpieczeniem w księdze wieczystej w dziale IV. Hipoteka występuje również jako inne sformułowanie - roszczenie. Pożyczkobiorca wpisujący się w dziale IV księgi wieczystej pożyczając pieniądze chce się zabezpieczyć na wypadek nie spłacenia środków i wpisuje w księdze wieczystej swoje roszczenie o spłatę środków, ustanawiając w ten sposób hipotekę na określoną kwotę - na ogół jest to dwu krotność udzielonej kwoty pożyczki brutto. W przypadku tej formy zabezpieczenia finansowania pożyczkobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości na czas trwania pożyczki. Nie spłacenie hipoteki i odzyskiwanie długu odbywa się za pomocą komornika z nakazem zapłaty. Więcej na temat hipoteki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteka  

przewłaszczenie

 

Przewłaszczenie - Przewłaszczenie a dokładnie przewłaszczenie na zabezpieczenie jest silniejszą formą zabezpieczenia finansowania. Wiele osób myli przewłaszczenie ze zwykłą umową kupna-sprzedaży. Proszę pamiętać - przewłaszczenie nie jest sprzedażą nieruchomości, jest tylko formą zabezpieczenia pożyczki przez pożyczkodawcę na wypadek nie spłacenia zobowiązania i przyszłych roszczeń. Na czas trwania pożyczki pożyczkobiorca pozostaje we władaniu nieruchomością, zamieszkuje ją, pozostaje zameldowany, natomiast pożyczkodawca do momentu dnia zapadalności spłaty pożyczki nie może nieruchomości sprzedać ani zażądać opuszczenia lokalu.  Nie spłacenie pożyczki pod przewłaszczenie i odzyskiwanie długu odbywa się za pomocą komornika z nakazem zapłaty mimo, że w momencie nie spłacenia pożyczki właścicielem staje się pożyczkodawca. Więcej na temat przewłaszczenia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewłaszczenie_na_zabezpieczenie 

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI CZYLI TZW. ARTYKUŁ 777


Dobrowolne poddanie się egzekucji z tytułu 777 - dobrowolne poddanie się egzekucji z tytułu 777 czyli dodatkowe zabezpieczenie pożyczkodawcy, szeroko stosowane, ale możliwe do użycia tylko przy umowach, gdzie zastosowana jest forma aktu notarialnego, gdyż tylko taka forma pozwala na stosowanie tego zapisu. Co artykuł 777 daje pożyczkodawcy? A no to, że unika on długiego czekania w Sądzie na wyrok i głównie o to chodzi. Wyrok zapada zaocznie w znacznie szybszym czasie.  Tytuł egzekucyjny, po nadaniu mu przez właściwy sąd klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który stanowi podstawę do wszczęcia i prowadzenia egzekucji.  Więcej na temat artykułu 777: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytuł_egzekucyjny

RESTRUKTURYZACJA FINANSÓW I POMOC W PLANOWANIU


Oddłużanie - oddłużanie polega na otrzymaniu pozabankowego finansowania pod zabezpieczenie nieruchomości. Środki z pożyczki przeznaczane są na spłatę zadłużeń, wpisów na nieruchomości, zus i us, komornika i innych wierzycieli. Czyszczenie baz - współpracujemy z biurem radców prawnych i adwokatów, którzy od wieli lat zajmują się usuwaniem niekorzystnych wpisów w bazie BIK mających wpływ na negatywną decyzję kredytową. Restrukturyzacja finansów - oto przykładowy program restrukturyzacji finansów czyli oddłużenia. Proszę pamiętać, że sprawa oddłużania kończy się sukcesem tylko wtedy kiedy pożyczkobiorca działa zgodnie z ustaleniami i nie zataja innych faktów mających wpływ na późniejsze procedury oddłużania

ODDŁUŻANIE I BUDOWANIE PLANU FINANSOWEGO

 

ZASADA DZIAŁANIA ODDŁUŻEŃ

Otrzymujesz pożyczkę na spłatę długów

Usuwasz wpisy w BIK przez kancelarię prawną

Strasz się o kredyt w Banku

=> Przez cały okres spłaty pożyczki nieruchomość jest Twoja

=> nie wymeldowujemy

=> nie każemy się wyprowadzać

Naszym wzorem do działania są Banki podlegające pod Prawo Bankowe i od nich bierzemy przykład.

To na co nasz Klient może liczyć i mu gwarantujemy:

- Przygotowywanie oferty kredytowej indywidualnie pod każdego Klienta

- Każdy Klient jest obsługiwany

- Wstępne szacowanie szans na otrzymanie kredytu przy pierwszym telefonie i opisie sytuacji

- Podejmujemy się spraw pewnych więc jeżeli zajmujemy się Klientem finalizujemy sprawę do końca

- Uczciwość i profesjonalizm to nasza domena.

- Nie pobieramy opłat za złożenie wniosku do banku

- Najlepsze wyśrodkowania między korzystnymi warunkami kredytu dla Klienta a naszym 

pożyczki pod zastaw nieruchomości


Pożyczki pod zastaw nieruchomości są produktem finansowym poza bankowym dla firm jednoosobowych, spółek cywilnych, prawa handlowego - sp. z o.o. Finansujemy również nowe założone działalności gospodarcze i spółki oraz osoby, które chcą i planują założyć swoją pierwszą firmę. Pożyczki pod zastaw nieruchomości mogą być przeznaczone na cele inwestycyjne w firmie, bieżące potrzeby finansowe takie jak faktury, kredyty bankowe, wypłaty oraz spłatę długów. Cel oddłużeniowy głównie wykorzystywany jest na spłatę urzędu skarbowego i ZUS, faktury przeterminowane, leasingu firmowe. Poza bankowe finansowanie firm jest optymalne dla podmiotów gospodarczych, które nie chcą aby zobowiązanie było widoczne w bazie BIK i KRD pod czas obsługi długu. 
Finansowanie poza bankowe nie jest finansowaniem docelowym. Pożyczka oddłużeniowa pod zastaw nieruchomości jest finansowanie tymczasowym. Dzięki nie sprawdzania takich baz jak BIK, KRD oraz BIG a w przypadku firm z zadłużeniami w ZUS i US spłacamy długi. Krótki termin finansowania i większy koszt pożyczki poza bankowej za większe ryzyko skutkuje tym, że docelowym finansowaniem jest kredyt hipoteczny bankowy. Docelowo pomagając spłacać długi Klientów, czyszczę odpowiednie bazy pod spłaci zobowiązań i przenoszę na tańszy produkt czyli kredyty bankowy, który może być udzielony nawet na 30 lat.
Trudne finansowanie opiera się na zabezpieczeniu pożyczki, czyli na nieruchomości. Akceptowane są działki budowlane, lokale mieszkalne (mieszkania), lokale usługowe oraz domy. Nie boimy się nieruchomości nietypowych. Posiadając nieruchomość nietypową, takie jak posiadłości czy pensjonaty i hotele. Nie mamy ograniczeń kwotowych, jedynym ograniczeniem otrzymaniem pożyczki hipotecznej bez BIK jest wartość zabezpieczenia. 

Pozabankowe finansowanie firm


Propozycja finansowania potrzeb firmy to: pożyczki hipoteczne bez BIK, KRD, ZUS i US. Pożyczkę mogą zaciągnąć wszystkie firmy, które mają możliwość przedstawienia zabezpieczenia w formie nieruchomości. Nieruchomość może być własnością firmy, spółki prawa handlowego lub osoby fizycznej, nawet nie mającej pokrewieństwa z pożyczkobiorcą. Oznacza to, to że firma nie mająca własnego majątku może zaciągnąć pożyczkę hipoteczną bez sprawdzania bazy BIK, KRD, bez zaświadczeń z ZUS i US oraz na podstawie oświadczenia o dochodzie zabezpieczając się na nieruchomości użyczonej, osoby trzeciej. . 

forma zabezpieczenia


Formą zabezpieczenia finansowania może być hipoteka na dziale 4 księgi wieczystej.Drugą firmą zabezpieczenia jest przewłaszczenie na zabezpieczenie czyli dział 2 księgi wieczystej.
Stosujemy jeszcze leasing zwrotny nieruchomości oraz zakup na fakturę VAT i wynajęcie nieruchomości komercyjnej z możliwością odsprzedaży. Wszystkie umowy powyższych zabezpieczeń zgodne z literą prawa i są udostępniane przed podpisaniem umowy u notariusza aby obie strony miały wcześniej wgląd w umowę.

 

Finansowanie dla firm, nowych firm oraz chcących prowadzić własną działalność

tzw. START UP

Zajmujemy się finansowanie pozabankowym firm i instytucji. Oferujemy pożyczki poza bankowe pod zastaw nieruchomości bez ZUS i US, BIK i KRD. W ofercie znajdziecie Państwo pożyczki hipoteczne bez BIK dla firm, firnowe pożyczki pod nieruchomość bez KRD. Finansowanie może być przeznaczone na spłatę zaległości firmowych - pożyczek, faktur, kontrahentów, urzędów skarbowych i zakładu ubezpieczeń społecznych jak i na inwestycje. Przy procesowaniu pożyczek firmowych inwestycyjnych pod zastaw nieruchomości wpisy w bazach nie są dla nas przeszkodą z uwagi na fakt, że każdy prowadzący firmę może mieć gorszy czas i należy zawsze wyciągnąć pomocną dłoń.Zapraszamy do z korzystania z oferty pożyczki hipotecznej dla firm bez BIK i KRD, pożyczki pod zastaw nieruchomości, pożyczki oddłużeniowej pod hipotekę oraz leasingu zwrotnego nieruchomości bez BIK, KRD, ZUS i US.
 

KONTAKT

mob +48 609 026 027

mob. +48 794 773 003

e-mail biuro@pozyczkipodnieruchomosc.pl

net www.pozyczkipodnieruchomosc.pl

house&credit Piotr Tański

84-200 Wejherowo

ul. Jaśminowa 8

NIP 588 222 92 90

poń - piątek 9.00 - 20.00

sob 10.00 - 15.00

 

pozabankowe pożyczki pod nieruchomość

pożyczki hipoteczne bez BIK

pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

leasing zwrotny nieruchomości

skup nieruchomości

obrót nowymi nieruchomościami

rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest house&credit Piotr Tański, NIP 588 222 92 90, 84-200 Wejherowo, ul. Jaśminowa 8,
• Dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, a podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO. W przypadku gdy umowa została zrealizowana, a nie upłynął okres przedawnienia i przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Gdy dane są przetwarzane w celu spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku przechowywania dokumentów na podstawie odrębnych przepisów podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, brak podania danych uniemożliwi realizację umowy.
• Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu.
• Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
• Dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
• Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp odbiorcy, podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie, hostingodawcy, fundusze pożyczkowe, firmy pożyczkowe.
• Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO